TechnoPark Tower

Văn phòng xanh và cơn khát nguồn cung tại Hà Nội

Báo cáo Tiêu điểm ESG tại Việt Nam 2023 vừa được Savills công bố cho thấy tại Việt Nam ghi nhận khoảng 20 tòa nhà văn phòng hiện đang có chứng nhận LEED hoặc Green Mark trên toàn quốc. Trong đó, 17 dự án được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và chỉ có 03 dự án tại Hà Nội. Trong đó, TechnoPark là dự án duy nhất hiện nay đạt chứng chỉ LEED Platinum, đồng thời là dự án tiên phong cho xu hướng công trình văn phòng xanh tại Hà Nội.